zasady dotyczące zdjęcia do dokumentu


Podstawowy warunek: Zdjęcia w formie elektronicznej i w rozdzielczości minimum 492 × 633 piksele.

⟴ Dokument urzędowy do legitymowania się i przedstawiania wobec urzędów państwowych i międzynarodowych powinien spełniać urzędowe warunki, tj. być zgodnym z wytycznymi m.in.:
- Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
- Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


● Zdjęcie musi być aktualne, czyli nie starsze niż sześć miesięcy przed składaniem wniosku.
● Zdjęcie powinno być ostre, posiadać naturalny kontrast i neutralną kolorystykę – tak, by oddawać naturalny kolor skóry.

● Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym, jasnym tle, pozbawionym cieni i ozdób.
● Zdjęcie powinno obejmować całą głowę łącznie z jej czubkiem oraz górną część barków.
● 70-80 proc. powierzchni zdjęcia powinna zajmować równomiernie oświetlona twarz o neutralnym wyrazie – bez uśmiechu, z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami.

● Na zdjęciu nie można mieć elementów utrudniających rozpoznanie, np. nakrycia głowy lub okularów przyciemniających.
● Zdjęcie nie może być uszkodzone, np. mieć widocznych zagięć papieru lub plam.
● Na zdjęciu musi być widoczna jedynie osoba, która jest fotografowana.

● Istotne jest odpowiednie ustawienie twarzy na zdjęciu. Twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu fotograficznego i być trzymana prosto – nie można jej przekrzywiać ani w bok, ani w górę lub w dół.
● Konieczne jest, aby na zdjęciu był dobrze widoczny owal całej twarzy, nie półprofil.

● Szczególne znaczenie mają dobrze widoczne na zdjęciu oczy. Muszą one być skierowane prosto w obiektyw i dobrze widoczne wraz ze źrenicami, a więc nie mogą być zamknięte ani zasłonięte np. włosami. Nie jest również dopuszczalny tzw. efekt czerwonych oczu. Nie muszą być natomiast widoczne na zdjęciu uszy, a fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

● Jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, dopuszczalne jest, aby miał na zdjęciu noszone na co dzień okulary korekcyjne, o ile na zdjęciu nadal jego oczy będą dobrze widoczne, a w szkłach okularów nie będzie odbijać się światło. Osoba ta może również mieć na zdjęciu soczewki kontaktowe, jeżeli nie będą one zmieniać naturalnego kształtu ani koloru oczu. Zdjęcie w przyciemnianych okularach jest natomiast dopuszczalne jedynie, gdy fotografowana osoba ma wadę wzroku i załączy do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

● Noszenie biżuterii na zdjęciu jest dopuszczalne, o ile nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Podobnie jest w przypadku zarostu – można mieć na zdjęciu brodę lub wąsy, o ile nie będzie to utrudniało rozpoznania fotografowanej osoby. Niedopuszczalne są natomiast jakiekolwiek nakrycia głowy z wyjątkiem osób, u których noszenie określonego nakrycia jest wymagane religią. W takich przypadkach do wniosku o wyrobienie dowodu osobistego konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności do danej wspólnoty religijnej.

● Zdjęcia powinno być przesłane w formie elektronicznej i w rozdzielczości minimum (szerokość) 492 × (wysokość) 633 piksele.Źródło: gov.pl